HƯỚNG TỚI LỄ KỶ NIỆM HAI TRĂM NĂM -Ngày thứ ba làm việc cùng bức tranh tường gốm Kỷ Nguyên Mới-BICENTENARIO: el martes se inaugura el mural de cerámica "La nueva era"

HƯỚNG TỚI LỄ KỶ NIỆM HAI TRĂM NĂM -Ngày thứ ba làm việc cùng bức tranh tường gốm Kỷ Nguyên Mới-BICENTENARIO: el martes se inaugura el mural de cerámica "La nueva era"

E-mail Print PDF

(ARGENTINA)-Công việc của các nghệ sĩ dự án CĐGS đến từ Hà Nội-Thủ đô của Việt nam gửi đến Rawson,Chubut nhân kỷ niệm 200 năm lễ độc lập của Argentina trùng hợp với lễ kỷ niệm thiên niên kỷ của thủ đô phương Đông này.Nghệ sĩ gốm trang trí Sonja Vitulic làm việc cùng hai nghệ sĩ đến từ Việt nam là NGUYỄN HUY CƯỜNG và BÙI VIẾT ĐOÀN ,hai nghệ sĩ bày tỏ sự hài lòng và yêu mến đất nước Argentina và vùng đất Patagonia giàu truyền thống văn hóa khi nói chuyện với hãng tin Termopilas Contenidos . 

 Xem tin theo link : http://www.youtube.com/vcrtvar#p/a/f/1/NT6thXpc75U

La obra de arte obsequio de la ciudad de Hanoi, capital de Vietnam, enviado a Rawson, Chubut con motivo del Bicentenario de la Argentina y  coincidente con el MIlenio de dicha cieudad oriental, esta siendo instalada por dos artistas llegados especialmente para dicho cometido. Las integrantes del Taller de Cerámica Municipal, Sonja Vitulic y Bibiana Iralde acompañaron en las tareas de fijación a los dos artistas vietnamitas BÙI VIÉT DOÀN y  NGUYÊN HUY CUÒNG que dialogaron con Termópilas Contenidos y expresaron su satisfacción por conocer Argentina, la Patagonia y estrechar lazos de cultura y amistad con la capital chubutense y sus artistas. Así lo reflejó la agencia de noticias Termópilas Contenidos en su página web.

 

Làm việc cùng cộng đồng tại Thành phố Rawson 

Last Updated ( Wednesday, 23 June 2010 17:08 )