- Surface Tension

AHKI Gallery
No pictures in gallery
Paul Scott

Nghệ sĩ gốm người Anh

 

Trịnh Minh Tiến

 

 Sinh năm 1983

Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt nam

 Hiện là hoạ sĩ tự do. 

 

Nguyễn Chung

Sinh năm 1976

Tốt nghiệp Mỹ thuật Công nghiệp năm 1999

Ngành Sơn mài

Hiện là Giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp 

 

Surface Tension